Generalforsamling 2024 og foredrag

 Thisted den 21. marts 2024 

Indkaldelse til generalforsamling 2024 i J.P. Jacobsen Selskabet 

Søndag den 7. april 2024 kl. 17.00 i Museum Thys lokale, Jernbanegade 6, Thisted 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år v. Else Bisgaard. 

3. Fremlæggelse af regnskab v. Jytte Nielsen. 

4. Valg til bestyrelsen: 

På valg er Thomas Wolsing, Ib Nord Nielsen, Svend Sørensen og Karen Louise Erichsen. 

5. Valg af revisor. 

6. Medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. 

7. Indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

Else Bisgaard 

Formand 

Se årsberetningen under Selskabet => Årsberetning 2023 – 2024

Efter generalforsamlingen serveres en let anretning. Af hensyn til indkøb vil vi gerne have tilmelding til spisningen senest: 

Onsdag den 3. april på tlf. 97920577 eller på mail: butik@museumthy.dk 

Efter spisningen vil der kl. 19.00 være et offentligt arrangement med titlen ”Marie Grubbe og hendes historie” ved Dan Henry Andersen. 

J.P. Jacobsens roman fra 1876, ”Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det 17. Aarhundrede”, er baseret på bl.a. Jacobsens studier i den historiske Marie Grubbe og hendes skæbne. Romanen kan karakteriseres som et både historisk og psykologisk studie i Marie Grubbes særegne liv og hører til dansk litteraturhistories store værker. 

Dan Henry Andersen, Ph.d., historiker og forfatter, som holder foredraget ”Marie Grubbe og hendes historie”, kendes for en række bøger om historiske emner, bl.a. udgivelsen ”Store nordiske krig”, ”Tordenskjolds skygge” og mange flere. I 2021 udgav Dan. H Andersen bogen ”Marie Grubbe. En biografi”, som er en revideret udgivelse af bogen ”Marie Grubbe og hendes tid. En biografi” fra 2006. 

I foredraget gøres rede for den historiske Marie Grubbe og kilderne til hendes liv. Herunder kommer Dan Andersen ind på hans nye opdagelser efter kildestudier i Oslo. 

Foredraget afvikles i samarbejde mellem Folkeuniversitetet og J.P. Jacobsen Selskabet. 

Foredraget ”Marie Grubbe og hendes historie”

Læs mere

Seneste