Bestyrelsen

J.P. Jacobsen Selskabets 7 bestyrelsesmedlemmer er:

 • Else Bisgaard, (formand) lektor,
  tlf. 30683274, e-mail: elsebi52@gmail.com
 • Svend Sørensen, museumspædagog,
  tlf. 97985596, e-mail: skovsted33@gmail.com
 • Jytte Nielsen, museumsleder,
  tlf. 97920577, e-mail: jytte@museumthy.dk
 • Karen Louise Erichsen, Skibstedgaard I/S,
  tlf. 24974798, e-mail: kle@kleraadgivning.dk
 • Thomas Wolsing, billedkunstner,
  tlf. 26501055, e-mail: thomaswolsing@gmail.com
 • Jørn Erslev Andersen, lektor, lic.phil.
  tlf. 89425138, e-mail: joern.erslev@cc.au.dk
 • Ib Nord Nielsen, (næstformand), tidl. klitplantør og projektleder i Nationalpark Thy
  tlf. 40579323, e-mail: ib.nord.nielsen@gmail.com

Medlemskab af selskabet koster kr. 200,- om året. Indmeldelse i Selskabet kan ske ved henvendelse til Museum Thy, tlf. 9792 0577 (mandag-fredag kl. 8-16). Eller pr. e-mail til butik@museumthy.dk