Indkaldelse til generalforsamling 2023

J. P. JACOBSEN SELSKABET
Thisted Museum × Jernbanegade 4 × 7700 Thisted × Tlf. 97 92 05 77

STED:

marts 2023
Indkaldelse til generalforsamling 2023
i J.P. Jacobsen Selskabet
Der indkaldes til generalforsamling
Onsdag d. 12. april kl. 17:00 i Museum Thys lokale, Jernbanegade 6, Thisted

DAGSORDEN:

Valg af dirigent.

Beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.

Fremlæggelse af regnskab.

Valg til bestyrelsen:
På valg er Jørn Erslev Andersen, Jytte Nielsen og Else Bisgaard.

Valg af revisor.

Medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr.

Indkomne forslag.

Eventuelt.
Såfremt vores ny-redigerede hjemmeside er færdigudviklet, vil den blive præsenteret.
Efter generalforsamlingen serveres en let anretning. Af hensyn til indkøb vil vi gerne have
tilmelding til spisningen senest tirsdag d. 11. april på tlf. 97920577.
Efter spisningen vil der kl. 19.30 være et offentligt arrangement med fokus på forholdet mellem den
amerikanske forfatter Edgar Allan Poe og J.P. Jacobsens litteratur. Vi viser filmen ”Hjertet der
sladrede” af Jørgen Vestergaard, baseret på Edgar Allan Poes novelle ”The Tell-Tale Heart”.
Derefter holder Jørn Erslev Andersen foredrag om de to forfattere.
Kaffe.
Med venlig hilsen
Else Bisgaard
J.P. Jacobsen Selskabet

Læs mere

Seneste