Årsberetning 2022-2023

J.P. Jacobsen Selskabet

Årsberetning 2022-2023

ved generalforsamlingen d. 12. april 2023

Ved generalforsamlingen d. 8. april 2022 valgtes ny bestyrelse, De to nye medlemmer, Thomas Wolsing og Karen Louise Erichsen, afløste hhv. Poul Bangsgaard og Knud Sørensen, som begge havde valgt at træde tilbage efter mange års trofast tjeneste i Selskabets bestyrelse. Tak til både Poul Bangsgaard og Knud Sørensen.

Efter selve generalforsamlingen deltog ca. 30 i spisning, og med et glas markerede vi, at afdøde Lis og Harald Kloster i deres testamente har betænkt J.P. Selskabet med et større pengebeløb. Det er vi taknemmelige for. Vi takker også Hans Jørgen Knudtzon for hvert år på J.P. Jacobsens fødselsdagen d. 7. april at donere en smuk buket røde roser til digterens grav.

Efter generalforsamling, spisning mm. holdt Jørn Erslev Andersen et foredrag om Dy Plambecks roman “Til min søster” (2019). Fokus for foredraget var Anna Michelsens og J.P. Jacobsens roller i romanen. Det er en roman, der lægger nye brikker til Anna Michelsens livshistorie og uddyber, hvem hun var. Hun får med denne roman en selvstændig stemme.

Ved bestyrelsesmødet d. 21. april 2022 konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: formand og sekretær Else Bisgaard, næstformand Ib Nord Nielsen. kasserer Jytte Nielsen, øvrige medlemmer Svend Sørensen, Jørn Erslev Andersen, Karen Louise Erichsen og Thomas Wolsing.

Vi har siden afholdt 3 bestyrelsesmøder.

Selskabet arrangerede i et samarbejde med TFO (Thisted Frie Oplysningsforbund) en tredages tur til Lolland Falster d. 2.- 4. maj 2022. Med ca. 40 deltagere var bussen fyldt til et tæt pakket program. Bl.a. besøg ved “Marie Grubbes sted”, Borrehuset ved Grønsund på Falster, Fanefjord Kirke, Fuglsang Kunstmuseum og herregård med et kig på det loft, som Jacobsens ven, maleren Axel Viggo Wørmer har udsmykket med et Agnete og Havmanden motiv. Rewentlow-museet, Dodekalitten osv.

Det var en vellykket tur og arrangementet klappede i et godt og velfungerende samarbejde mellem TFO og J.P. Jacobsen Selskabet.

D. 21. maj deltog vi i Kulturens Dag med en stand i Plantagehuset i Thisted. Et stort og årligt tilbagevendende arrangement med mange forskellige lokalt funderede kulturelle aktiviteter og præsentationer. Det var pænt besøgt.

D. 22. maj deltog Svend Sørensen i Limfjordslitteraturens Samvirkes årsmøde, hvormed også J.P. Jacobsen Selskabet er repræsenteret. Svend fortsætter som medlem af bestyrelsen i Samvirket.

D. 18. juni holdt vi et bestyrelsesseminar på Hanstholm Fyr, hvor den nye bestyrelse dels oplevede Hanstholm med Jacobsens øjne – Svend læste op af drengen Jacobsens dagbog om hugormen, og vi gik en tur omkring fyret – dels havde vi en længere udveksling og drøftelse af J.P. Selskabets formål og fremtid.

D. 17. august havde vi besøg af tre 2. g-venskabsklasser fra hhv. Thisted, Randers og Greve gymnasier, der havde fælles emneuge om mennesker og natur. De havde bedt om et oplæg om J.P. Jacobsen med fokus på både litteratur og naturvidenskab, og jeg inviterede dem til både at høre om J.P. Jacobsens opvækst i Thisted og Thy og høre lidt om, hvordan hans interesse i naturen og landskabet manifesterer sig i hans litteratur. Efter tre kvarters oplæg var de på byvandring i Jacobsens Thisted.

D. 17. september afviklede vi i smuk septembersol et heldagsprogram i samarbejde med Folkeuniversitetet, der fejrede sit 100 års jubilæum. Folkeuniversitetet, BFN (Biologisk Forening for Nordvestjylland) og J.P. Jacobsen Selskabet stod for et tredelt program med besøg ved Næstrup Mose, hvor Ib Nord Nielsen fortalte om Næstrup Skov og moserne, hvor Jacobsen fandt en del materiale til guldmedaljeafhandlingen om Desmidiacéer. Dernæst i VUC’s kantine foredrag om Jacobsens arabesker, “Arabesk og evolution”, ved cand. mag. Marie Karkov og endelig musikalsk matiné “Tal blomstersproget” med Jacobsen-tekster ved trioen Birte Aarup (sang og fortælling), Inger Rasmussen (klaver) og Steen Oluf Carlsen (fløjte). Det var et fornemt program, hvor vi bevægede os fra naturen og ind i litteraturens og poesiens univers. Tak til Birte Aarup for ide og gennemførelse. Ca. 20 deltog. 

D. 1. – 2. oktober deltog vi i Litterært Folkemøde i Skørping. Det er et nyt initiativ fra Herman Bang Selskabet. På dette litterære folkemøde er det tanken hvert andet år at fokusere på de klassiske danske forfattere og samle en lang række litterære selskaber, eksperter, foredragsholdere, udøvende kunstnere til en festival, hvor dansk klassisk litteratur hyldes, fejres og formidles på forskellig vis. Vi deltog med en stand for J.P. Jacobsen Selskabet samt et foredrag om novellen “Pesten i Bergamo”. Jytte Nielsen og undertegnede deltog d. 1. og jeg var med d. 2. oktober.  Man kunne i løbet af de to dage høre en lang række foredrag, og det var et forum for samtaler om litteratur. Lokale kunstnere malede portrætter af forskellige forfattere, musik og fællessang indgik også. Vi havde søndag eftermiddag bedt forfatter, musiker mv. Claus Nivaa og Erik Michaelsen fremføre deres udgave af Jacobsens “Arabesk til en Haandtegning” i en ganske særlig udførelse, inspireret af poetry slam genren. Endelig blev hele Folkemødet afrundet med en oplæsning af Herman Bangs essay om et møde med J.P. Jacobsen i 1880. Essayet blev på fremragende vis læst op af skuespiller Charlotte Sangill.

Det er svært at vurdere, hvor mange, der besøgte det litterære folkemøde over de to dage. Vi havde en del forbipasserende på hurtig visit ved vores stand, enkelte viste stor interesse i Jacobsens litteratur, men salget var der ikke megen gang i.

Det litterære Folkemøde tænkes gentaget hvert andet år. Det kræver et stort engagement og vedholdenhed fra initiativtagerne. Vi er glade for, at de har taget initiativet og ser med lidt spænding på, om det vil lykkes at etablere arrangementet, så det vil kunne fortsætte fremover.

I januar 2023 satte vi gang i en renovering af vores hjemmeside. Sammen med Visit Nature Communication og Marianne Riis arbejder Ib Nord Nielsen på en ny hjemmeside, som vi ønsker at udbygge og opdatere som en vægtig informationsportal til J.P. Jacobsen og Selskabet. Vi havde håbet på en fremvisning i dag, men siden er endnu ikke færdigredigeret.

Knud Sørensen døde d. 26. september 2022. Han sad i mange år i bestyrelsen for J.P. Jacobsen Selskabet og var et trofast og vedholdende medlem. Det er ikke mange møder – om nogen – han ikke har deltaget i. Hans vinkel var uden tvivl vigtigheden af at fastholde et lokalt forankret engagement i såvel J.P. Jacobsen Selskabet som talrige andre kulturelle aktiviteter. Hans betydning for kulturlivet fsv. angår især litteratur og billedkunst i Thy og på Mors var umådelig stor. Knud Sørensen var altid positiv og bidrog konstruktivt til udvikling af ideer. Han beskikkede sit bo som det grundige menneske han var, og han valgte altså at træde ud af bestyrelsen sidste år og døde så i september måned. Den 10. marts 2023 deltog flere fra bestyrelsen i en mindesammenkomst på denne hans 95-års fødselsdag i Morsø Kunstforenings bygning på Holmen i Nykøbing. Her blev Knud Sørensen på fineste vis mindet og hædret i omkring 100 deltageres nærværelse. Vi takker Knud Sørensen.

Endelig skal det nævnes, at Jørn Erslev Andersen og Svend Sørensen endnu en gang præsterer et nummer af vort tidsskrift “Jacobseniana”, som de har arbejdet ihærdigt med. Det er et både stort opsøgende arbejde og udfordrende at skabe og realisere sådan et tidsskrift. Tak for indsatsen. ”Jacobseniana” nr. 16 bliver udgivet i dag.

Med jævne mellemrum kontaktes vi fra forskellig side om aspekter af Jacobsens arbejder, fx. har vi gravet en række noder frem, som en konservatoriestuderende skulle bruge i sit speciale. I Nordjylland sidder en komponist i færd med at skrive ny operamusik som tager udgangspunkt i Anna Michelsen og J.P. Jacobsen.

Således har vi haft en række aktiviteter i det forløbne år. Lige nu er vi lidt i spændt venteposition med hensyn til museets store ombygning, som falder i flere etaper. I år er det selve museet og den nye bygning på den anden side gaden, det gælder. Om alt går vel, vil vi så næste år se en ny Jacobsen-udstilling materialisere sig i dele af museets bygning nr. 4. Planen ligger klar og museet besidder en række effekter med tilknytning til J.P. Jacobsen, udover de kendte fra den gamle mindestue. Det er effekter, som forhåbentlig vil kunne komme frem i lyset.  Det er et spændende arbejde.

Man kan sige at J.P. Jacobsen Selskabet er lidt i et vadested. Vi har i bestyrelsen drøftet Selskabets formål og funktion fremadrettet. Lidt usædvanligt for et litterært selskab har vi jo nu en formue, som vi gerne skal have i arbejde, altså omsat til noget konkret. Derfor er det jo en gave, at museet netop nu er under ombygning, så vi kan nytænke museum og J.P. Jacobsen i nye rammer. Vi drøfter, hvordan vi på én gang fastholder mindet om J.P. Jacobsen, lever op til vedtægtens ord om at udbrede kendskabet til ham og også hvordan vi får nye generationer i tale. Vi vil gerne arbejde med at aktualisere J.P. Jacobsen, bidrage til at han også fremover kan læses ind i samtiden og fremtiden som en vigtig kunstnerisk og videnskabelig stemme.

Vildsund d. 12. 4. 2023

Else Bisgaard

formand for J.P. Jacobsen Selskabet

Læs mere

Seneste