Efteraar

Løvet nu falder, dog Blade smaa,
Ret som om atter i Knop de laa,
Rulle sig sammen, skjøndt reven fra Kviste,
Holde ved Drømmene fast til det sidste,
Drømme om Vaar.

(af digtet “Efteraar” fra “En Cactus springer ud”)

Læs mere

Seneste