Bestyrelsen

J.P. Jacobsen Selskabets 7 bestyrelsesmedlemmer er:

Medlemskab af selskabet koster kr. 200,- om året. Indmeldelse i Selskabet kan ske ved henvendelse til Thisted Museum tlf. 9792 0577 (mandag-fredag kl. 8-16). Eller pr. e-mail til thistedmuseum@mail.tele.dk