Forfatterarkiv: Ib Nord Nielsen

Evig og uden Forandring

Evig og uden Forandring
Er kun det Tomme.
Alt, hvad der var og der er
Og hvad der skal komme,
Vækkes, spirer og fødes,
Skifter, ældes og dødes.

Kloder have vandret
Hvor Kloder nu vandre,
En Gang i Tiderne
Kommer der andre.
Hvad der er Livets maa gaa og komme,
Evig er ene Rummet det tomme. (1875?)

J.P. Jacobsen – Digte og Udkast 1886

Månepoeten

rainer_maria_rilke

Rainer Maria Rilke

Til Jens Peter Jacobsen

Han var en ensom digter,
en bleg månepoet,
en der stille afblæste stormen,
længslen går foran ham lysere
end foran de højrøstede.

En vielse var hans sygelighed.
Han så forsonet og uden sorg,
hvordan noget fremmed tidligt
løsnede hans slanke hænder.

(Rainar Maria Rilke: Sämtliche Werke, Jugenddedichte
Rilke-Archiv, Bd 3. Wiesbaden: insel-Verlag 1959 i ny oversættelse ved dr.phil Ernst-Ullrich Pinkert, 2014)